Vi minner om at det ikke er anledning til å deponere privat snø på offentlig vei!

Dette skaper problemer for framkommeligheten i trafikken. 

Det vi ser i år er at omfanget har økt, bla. ved bruk av ATV o.l.

 

§ 24.Eier av grunn eller hus mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is etter raset.
Snø og is kan legges langs kanten av fortau, men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinene.
Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

https://lovdata.no/forskrift/1992-09-10-654/%C2%A724

 

Vi oppfordrer til å gjøre privat avtale med entreprenør for evt. fjerning av snø. 

Der det kjøres snø ut i veibanen eller fortau uten avtale om fjerning, kan huseier bli fakturert av kommunen for bortkjøring. Nedre sats er 1 time bruk av hjullaster med fører.

 

Pass også på at det er plass til både brøyteutstyr og utrykningskjøretøy i de områdene det blir parkert mange kjøretøy langs veien.

 

 

Teknisk etat