Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Tinglysning

Tinglysning av ny matrikkelenhet (eiendom)

Når oppmålingsforretning er gjennomført blir eiendommen registrert i matrikkelen.

Det blir sendt melding til Statens kartverk om at eiendommen skal tinglyses.

Når eiendommen er tinglyst blir matrikkelbrev utstedt til hjemmelshaver.

 

Tinglysning av skjøte m.m.

Statens kartverk tinglysningen

Blanketter:

Skjøte

Konsesjonsøknad / Egenerklæring om konsesjonsfrihet