Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Tilskudd til opplæringstiltak i næringslivet

Lebesby kommune har søkt og fått midler til opplæring fra Sparebanken Nord-Norges samfunnsløftet. Midlene skal gå til lokalt næringsliv i forbindelse med omstillinger, nye produkter/tjenester eller i forbindelse med permitteringer. 

SNN_samfunnsl_logo_farge

 

 

 

I samarbeid med Sparebanken Nord-Norge er det satt av tilsammen kr. 100.000 til opplæringstiltak i næringslivet, og maks. tilskudd settes til kr. 10.000 pr. bedrift. Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av kostnadene med opplæringstiltaket. Midlene skal gå til lokalt næringsliv i forbindelse med omstillinger, nye produkter/tjenester eller i forbindelse med opplæringstiltak ved permitteringer. Ved søknad benyttes samme skjema som for "Kommunalt næringsfond - Lebesby kommune" som finnes på www.regionalforvaltning.no

Dersom din bedrift ønsker å se på et større opplæringstiltak har Troms og Finnmark fylkeskommune nå lyst ut Tilskudd til bedriftstinternt opplæring (BiO-midler).

Ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, på telefon 97990904 eller mail toril.svendsen@lebesby.kommune.no dersom du har spørsmål eller ønsker å drøfte tiltak i bedriften din.