Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Status for areal- og kystsoneplanarbeidet

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Lebesby kommune arbeider som kjent med ny areal- og kystsonedel av kommuneplanen. Vi hadde som mål å få planen ut til offentlig ettersyn og høring før årsskiftet, men arbeidet trekker dessverre ut i tid, og planforslaget vil ikke være klart før i 2019.

Det er bestemt at kommunestyret skal vedta høringsutkast av planforslaget før det legges ut. Målet er å ha planforslaget klart til første kommunestyremøte i 2019.

Foto: Kirsti Krogh