Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Søknad spillemiddler

Spillermidler utlyses hvert år til kulturbygg og idrettsanlegg. Se Plan for idrett og fysisk aktivitet for frist til kommunal behandling.

Frist til kommunal behandling vedkommende kulturbygg er 1.mars.

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no. Nettsiden inneholder informasjon om tilskuddsordningen, søknadsskjema, hjelp til utfylling av skjemaet, anleggsregisteret, m.m.

Søknadskjema finner du her: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

Hvem kan søke?

Kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Søknadsfrist

Kontakt kulturkontoret for nærmere informasjon om søknadsfrist. Kommunene skal overføre søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år