Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Søknad momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan hente mye penger ved å søke om momskompensasjon

Hvordan søke?

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på momskompensasjon.no  Dersom du lurer på noe kan du ta kontakt pr. e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00

Søknadsfrist

Frist for å søke er 1. september. Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.