Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Søknad enkeltarrangement og aktivitet

Enkeltpersoner eller lag og foreninger kan søke om tilskudd til aktivitet til løpende arrangement som fremmer kulturlivet i kommunen hele året 

Søknaden må inneholde

* Organisasjonsnr 

* Navn på organisasjon/enkeltforetak

* Kontaktperson

* Telefon

* E-post

* Adresse

* Bankkontonr 

* Prosjektnavn

* Type støttemottaker (Lag, forening/annet)

* Mål og innhold med prosjektet

* Budsjett og finansieringsplan

* Deltakere i prosjektet utover støttemottaker (dersom det er flere)

Retningslinjer for søknad

* Tiltaket det søkes om støtte til må komme kommunens innbyggere til gode 

* Søknaden må være inne senest to uker før tiltaket arrangeres

* Beløpet skal være rimelig i forhold til prosjektets størrelse og omfang 

* Tilskuddet betales ut forskuddsvis dersom tilsagn gis

* Søker må være registrert med organisasjonsnummer eller foretaksnummer

* Dersom tiltaket ikke blir gjennomført, skal beløpet (evt. deler av det) tilbakebetales

* Mottaker skal profilere Lebesby kommune med logo på program, plakater o.l. 

* Det skal sendes inn en enkel rapport etter avsluttet prosjekt/tiltak innen en uke; gjerne med bilder fra arrangementet som kommunen kan bruke. 

Søknaden skal sendes til postmottak@lebesby.kommune.no