Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Skatt og skatteinfo

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene fra 1.11.2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. 

Beregning av KID

KID-nummer for betaling av skatt kan beregnes på skatteetaten sine web-sider

Informasjon fra skatteavdelingen

Konto for innbetaling av skatt   6345.06.20221