Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Situasjonskart - veiledning

  1. Gå til Kartportal
  2. Skriv inn enten ”gårds- bruks- og festenummer” (GID) eller adressen til eiendommen i feltet til venstre (OBS! Sjekk om Veinavn og ”vei” skrives atskilt eller hver for seg)
  3. Før musepeker til ytterkant eiendom så denne blir blå - klikk venstre museknapp. Du får nå opp alle data om eiendommen.
    • Arealet av eiendommen finner i nedtrekksmenyen øverst til venstre – ”Beregnet areal” eller ”Areal (GAB)”. Sikrest er imidlertid å bruke oppmålt areal i eget målebrev.
    • Naboliste finner du ved å klikke Naboliste over nedtrekksmenyen + klikke Vis naboliste under menyen. Fullstendig naboliste med navn på aktuelle naboer kan fåes ved henvendelse Lebesby Kommune (postmottak@lebesby.kommune.no)
    • Situasjonskart får du ved å klikke utskrift (skriverikon) i menyen øverst til venstre – skriv inn eventuelt navn og signatur – trykk klargjør i bunn av menyen. Skriv deretter ut kartet.

OBS! Hak av for "N5 Raster" i tegnforklaring hvis kartet inneholder lite detaljer (gjelder for noen bebygde områder der det er dårlig kartlegging).

Hak av for "Bilder" for å få flyfoto som bakgrunn (gjelder for noen områder).

 Kartportalen finner du her