Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Retningslinjer for utskriving og innmelding grunnskole

Kommunen kan i flg. Opplæringslovens § 2.11 gi elever permisjon fra skolen i inntil 10 dager. Ved fravær utover dette må eleven skrives ut av skolen, og skrives inn når eleven er tilbake.
Skjema for utskriving av skole PDF document ODT document
Skjema for innmelding i skole PDF document ODT document