Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Reguleringsplan Dyfjord

Innspill ved oppstart av reguleringsplan Dyfjord

Det kom inn 13 uttalelser i forbindelse med varsling av planoppstart.

dyfjord

Folkemøte i Dyfjord

Lebesby kommune inviterer til folkemøte på Dyfjord grendehus mandag 24. februar kl 18. Tema er reguleringsplanarbeidet.

Dyfjord flyfoto

Skredrapport Dyfjord

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Dyfjord har Rambøll utført en skredfarekartlegging og -vurdering for Dyfjordområdet. Rapporten vil bli presentert i folkemøte i Dyfjord 24. februar.

Dyfjord vinter_300x199

Lebesby kommune varsler igangsettelse av arbeid med detaljregulering i Dyfjord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Lebesby kommune starter opp arbeid med detaljregulering for Dyfjord.