Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Referat fra idédugnad: Bolyst og trivsel på Lebesby

Takk til alle som deltok på stedsanalysemøtet på Lebesby 16. januar. I referatet kan du lese mange gode idéer til hvordan bygda Lebesby kan utvikles videre.

Flyfotokart over bygda Lebesby

 

Dette møtet ønsker vi å følge opp videre. I første omgang gir analysen nyttige innspill til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som utarbeides denne våren. Analysen er også interessant for arbeidet med areal- og kystsonedelen av kommuneplanen, som pågår nå.

Kanskje kan Stedsanalyse Lebesby tjene som inspirasjon til hvordan vi kan jobbe sammen fremover – i bygdene, mellom bygdene, og mellom bygd og kommuneadministrasjon?

Referat Idédugnad Stedsanalyse Lebesby januar 2018.pdf