Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Referat fra folkemøtet på Lebesby

Drøyt 20 personer bidro med gode diskusjoner og innspill under folkemøtet på Lebesby 15. mai. Her kan du lese referatet fra folkemøtet.

Folkemøte Lebesby

I tillegg til bygdefolket deltok ti personer fra administrasjon og formannskap på møtet.

Vi takker alle deltakere på Lebesby for flott innsats og gode innspill.

Tilbakemeldinger fra folkemøtene vil være et nyttig grunnlag når vi etter hvert går i gang med dialogmøter – og når arbeidet med ny areal- og kystsoneplan tar til for alvor til høsten.

Utkast til samfunnsdel skal etter planen være klar mot slutten av 2017.

Referat og oppsummering folkemøte Lebesby.pdf