Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Offentlig ettersyn: Søknad fra SalMar Farming AS om arealendring og biomasseutvidelse ved lokalitet 13337 Hovdenakken i Eidsfjorden i Lebesby kommune

Søknaden omfatter biomasseutvidelse fra dagens tillatte maksimale biomasse på 1800 tonn til 3600 tonn, samt en flytting av hele anlegget ca. 700 meter nordover fra dagens plassering. Høringsfrist 12.08.2019.

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn hos Lebesby kommune (på rådhuset og Lebesby bygdetun) og på www.lebesby.kommune.no. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller e-post: postmottak@lebesby.kommune.no innen den 12.08.2019. For mer informasjon angående saksgangen, se veileder søknadsskjema ved nettadresse: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema

SalMar Farming AS ble av Lebesby kommunestyre (PS 38/18) gitt samtykke jfr. Plan- og bygningsloven § 13-1, 3. ledd til at de kunne gjennomføre søknadsprosessen som omhandler denne saken. Kommunen legger nå søknaden ut på offentlig ettersyn frem til 12.08.2019, og etter kommunal behandling vil saken bli oversendt sektormyndighetene før endelig vedtak i Finnmark fylkeskommune.

Under her finnes oversendelsesbrev fra Finnmark fylkeskommune, søknad fra SalMar Farming AS med vedlegg:

SalMar Farming AS org. nr. 966 840 528 - Oversendelse av søknad for vurdering etter sektorlover - Søknad om arealendring og biomasseutvidelse .pdf 

Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1741868.pdf

Vedlegg 6.1.1 Kvittering saksbehandlingsgebyr Hovdenakken.pdf

Vedlegg 6.1.2 Strømrapport Hovdenakken.pdf

Vedlegg 6.1.3 Anlegg med fortøyninger.pdf

Vedlegg 6.1.3 Data - flåte.pdf

Vedlegg 6.1.3 Flåte med fortøyninger.pdf

Vedlegg 6.1.3 Illustrasjon av rammefortøyning.pdf

Vedlegg 6.1.3 Innfesting av flytekrage.pdf

Vedlegg 6.1.3 Koordinater.pdf

Vedlegg 6.1.3 Kystsoneplankart 1.pdf

Vedlegg 6.1.3 Kystsoneplankart 2.pdf

Vedlegg 6.1.3 Planstatus og arealbruk.pdf

Vedlegg 6.1.3 Sjøkart - dybder kabler og utslipp 1.pdf

Vedlegg 6.1.3 Sjøkart - dybder kabler og utslipp 2.pdf

Vedlegg 6.1.3 Sjøkart - lyktesektorer og farled.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan Hovdenakken V-16.pdf

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk.pdf

Vedlegg 6.2.1 Forundersøkelse Hovdenakken.pdf

Vedlegg 6.3.1 Vurdering av behov for konsekvensutredning - Hovdenakken.pdf

Vedlegg 6.3.2 18-458 Melding om politisk vedtak -Hovdenakken.pdf

Vedlegg 6.3.3 Behovsbeskrivelse og virkningsvurderinger Hovdenakken.pdf