Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Nordkyn barneverntjeneste

plakat barnevern

Nordkyn barneverntjeneste - omsorg og trygghet for alle barn

Informasjon fra Nordkyn barneverntjeneste.

Logo. Fosterhjemskampanje

En god oppvekst varer livet ut!

Over 1200 barn i Nord-Norge har fått et nytt hjem fordi noen har valgt å bli deres fosterforeldre. Takk til alle fosterforeldre som gjør en forskjell. 

Logo FBU-team

Forebyggende barne-og ungdomsteam

Nordkyn barneverntjeneste er del av et tverrfaglig samarbeid i Lebesby kommune.

FBU-teamet er opprettet etter politisk vedtak i Lebesby kommune, der man sier at man skal arbeide tverrfaglig for å sikre helsefremmende og forebyggende oppføling, behandling og tiltak rettet mot barn og unge i kommunen.

Vakttelefon for fosterforeldre 466 15 900

Vakttelefonen skal være en akutt telefon for alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krisesituasjon utenfor ordinær arbeidstid. Vakttelefonen skal kunne veilede og henvise fosterforeldre til andre relevante hjelpeinstanser som barnevernvakt, politi og legevaktordninger, dersom det er behov for det.
Plakat for besøkshjem

Nordkyn barneverntjeneste har stort behov for besøkshjem og støttekontakter

Har du tid og ønske om å stille opp for barn som trenger andre impulser og erfaringer i tillegg til det de får hjemme