Frist for navneforslag er 10. august. De beste forslagene går videre til avstemning.

Forslag sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Forslag må merkes med «22/147 Lebesby boligfelt -navneforslag».

Noen tips:

• Navnet må ikke være for likt andre, eksisterende adresser/veier
• Må gjerne bygge på lokal navnetradisjon, historie eller geografi
• Bør være lett å skrive, lese og uttale
• Unngå navn på nålevende personer

 

Navnekonkurranse Øverbygda boligfelt.pdf