Bakgrunn

Kartverket reiste navnesak 2021/71 den 17.2.2021 for å få fastsatt skrivemåten til en del stedsnavn i Lebesby kommune. I arbeidet med navnesak 2020/225, vedtaksdato 11.2.2021, kom det inn opplysninger om mange lokale stedsnavn som trengte avklaring i en egen n avnesak, og i tillegg reiste vi navnesak om skrivemåten av en del stedsnavn som var innmeldt til Kartverket via tjenesten vår, Rett i kartet. Navnesaken ble i reist for å fastsette rett skrivemåte av stedsnavna til offentlig bruk.

Klagerett

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang.

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet.

Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen.

Kartverket
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Tlf: 32 11 81 01
E-post: post@kartverket.no

 

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme  saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers.

Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.