NR ADRESSENAVN ID REF; SSR
     
67 Springsteinen Navnesak 2021/71 pkt. nr. 4
71 Saltijærvivika Navnesak 2021/71 pkt. nr. 8 a

Plasseringen kan sees i kartet.
Zoom ut for å se begge punktene; Springsteinen merket rødt og Saltijærvivika merket grønn.

Vedtak fra kommunestyret den 15.12.2021 i sak PS 85/21.

Klagerett
Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a) til c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnamn.

Vedtaket kan påklages til kommunen.

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

Tlf: 97 99 09 00
E-post: Postmottak

 

Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.