Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Administrasjon Planlegging Kommuneplan Artikkel

Kunngjøring: Kommuneplanens arealdel 2019-2035 er vedtatt

Kommunestyret vedtok ny kommuneplanens arealdel 2. september. Planen omfatter også kystsona.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Kunngjøring av planvedtak

Lebesby kommunestyre har den 2. september vedtatt ny kommuneplan - arealdelen med kystsone i sak 56/2019. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15.  

Under høringen av planforslaget reiste Sametinget innsigelse mot fire nye akvakulturområder. Disse innsigelsene er ikke løst, og områdene er derfor foreløpig unntatt rettsvirkning, inntil mekling i regi av fylkesmannen har funnet sted.

Plankartet er også tilgjengelig i nettbasert innsynsløsning: http://kart.nois.no/lebesby

Plandokumentene: