Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Kunngjøring av vedtatte stedsnavn

Kommunestyret har i møte den 15.6.2021gjort vedtak i PS 34/21 og PS 35-21 for 6 nye adressenavn i Lebesby kommune.

I medhold av § 8 i lov om stadnamn, kunngjøres det at kommunestyret har vedtatt 6 nye adressenavn i kommunen. Tabell over navnene står nedenfor.

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 bokstav a) –c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.
 

§ 6 Igangsetting av stedsnavnsak

Saker om skrivemåten av stedsnavn kan tas opp av

 

  1. et offentlig organ og andre som er nevnt i § 1 tredje ledd
  2. eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
  3. en lokal organisasjon med særlig tilknytting til et stedsnavn

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis.

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Eventuell klage rettes skriftlig til Lebesby kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen:

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
E-post; postmottak@lebesby.kommune.no


Lebesby Kommunestyre har i vedtak PS 34/21 i møte den 15.6.2021 vedtatt følgende adressenavn:
 

NR Område-/ Veinavn Adressenavn
     
3 Område Rubbeskaret
12 Område Valen
22 Område Ørntinden
30 Område Breivika
32 Område Falleluft

Lebesby Kommunestyre har i vedtak PS 35/21 i møte den 15.6.2021 vedtatt følgende adressenavn:
 

NR Område-/ Veinavn Adressenavn
     
1457 Veinavn Lilleelva
 

Sjekk av godkjente navn

Her er en kartside som viser allerede godkjente og vedtatte stedsnavn for Lebesby kommune. Ved å zoome inn på ønsket område kan enn se hvilke navn som allerede er gjeldende i området.

Link til Norgeskart