Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Kultur, idrett og fritid Kulturskolen Artikkel

Kulturskolen

Kulturskolen ønsker alle nye elever og voksne velkomne!

Lebesby kommune har kulturskoletilbud i Kjøllefjord og på Lebesby. 

Kulturskoletilbudet omfatter undervisning i billedkunst, skapende skriving, teater, dans, piano, gitar og saksofon. 

Elever kan gjerne melde seg på flere tilbud og vil få plass hvis det er ledig kapasitet. 

Musikk, dans og billedkunst er de beste arenaene vi har for et likeverdig og konstruktivt møte mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Derfor lager vi hvert år en prosjektforestilling da alle elever jobber i lag. I tillegg finnes mulighet å delta i kortere workshops. 

Korps og Kjøllefjord kammerkor samt Det kreative verkstedet inngår i Kjøllefjord kulturskole og er gratis som lavterskeltiltak.

Her finner du påmeldingsskjema og retningslinjer (side1 og side 2). Påmelding fortløpende.

pahurtigrute_250x167.jpg


Undervisningstilbud ​

TEATER

TEATERWORKSHOP med Gørild Mauseth 23. april - 4. mai på ettermiddager (med unntak 30.4.+1.5.) 

Vi jobber med fremføring av tekster (poesi og prosa) og lager teater og opplesning av dette. Som avslutting planlegges en liten forestilling på teater- og kinosalen.

Deltagere møtes den 23.4. kl.16.30 på Kjøllefjord teater- og kinosal og undervisning foregår i to grupper: kl.16.30-18.00 og 18.15-19.45 (inndeling bestemmes på plass)


DANS

Vi tilbyr et spennende program som innbyr elevene til å utforske dansens verden gjennom aktivitet, kreativitet og utførelse. Kulturskolen har undervisning i flere forskjellige dansestiler (ballett, moderne og street) og undervisningen er organisert som gruppeundervisning inndelt etter alder og nivå. For å få en helhetlig danseopplæring arbeider elevene sammen med andre kunstarter. Forestillinger i mindre og større sammenheng er en fast del av danseopplæringen. Elevene får et treningstilbud minst en gang per uke og undervisningen foregår på Kjøllefjord samfunnshus.

For tiden får elever fra 1. – 10. klasse danseundervisning.

Lærer: Flavia Devonas Hoffmann

 

 

PIANO

Undervisning tar sikte på å bygge et godt fundament både for klassisk pianorepertoar, improvisasjon og besifringsspill, og det legges stor vekt på selvvalgt repertoar. Undervisningen foregår individuelt en gang per uke og tilpasses den enkelte elev. Elever må disponere eget instrument, da egenøving er vitalt for musikalsk utvikling. Dersom eleven ikke har instrument selv, har Kulturskolen digitale pianoer til utleie (så lenge lageret rekker). Ta kontakt med lærer for mer info. Undervisningen foregår i musikksalen ved Kjøllefjord skole.

Lærere: Larysa Pushkin og Helge Moen

 

SAKSOFON:

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe en gang per uke, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpset etter en tid. Undervisningen tilpasses den enkelte elev. Elever må disponere eget instrument, da egenøving er vitalt for musikalsk utvikling. Dersom eleven ikke har instrument selv, har Kulturskolen saksofoner til utleie (så lenge lageret rekker). Ta kontakt med lærer for mer info. Undervisningen foregår i musikksalen ved Kjøllefjord skole.

Lærer: Helge Moen

 

VISUELLE KUNST

I visuelle kunstfag undervises det i klassiske tegne- og maleteknikker. Gjennom visuelle uttrykksformer utforskes, undersøkes eller påvirkes virkeligheten, visuell kommunikasjon er formidling av ideer og informasjon ved hjelp av bilder og synsinntrykk. Undervisningen inviterer elever til forskerpraksis, nysgjerrighet og lekenhet. Vi tilbyr et langsiktig undervisningstilbud innenfor billedkunst som skal gi innsikt og erfaring i forskjellige uttrykk innenfor billedkunsten. Mål i undervisningen er å legge forholdene til rette slik at eleven utvikler sin visuelle bevissthet, uttrykksevne, fantasi og formsans.

Undervisningen foregår i grupper. Elevene arbeider stort sett individuelt.  Det blir lagt vekt på å tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

Hvert semester avsluttes med en felles elevutstilling. Undervisningen foregår i musikksalen ved Kjøllefjord skole.

Lærer: Zlatina Petkova

 

KORPS: Er en viktig sosial møteplass og invitere alle interesserte å være med under markeringen av viktige hendelser. Målsettingen er å ta de unge korpsmusikantene et skritt videre og sikre rekrutteringen. Vi ønsker å skape spilleglede. Dette viser vi blant annet med marsjering ute i gata. Deltagelse i korps er gratis som en del av kommunens lavterskeltiltak.

Leder: Helge Moen

 

KAMMERKOR:

Målet bak kjøllefjord kammerkor er å bringe sang og glede inn i høytider, kalde vinternetter og fine sommerkvelder. Vi ønsker også å gi vårt trofaste publikum en god opplevelse og kanskje motivere andre til å være sammen med oss. Koret skulle fungere til glede for både sangere og tilhørere. Motivasjonen vår er selvbestemmelse. Vi har valgt dette selv og det gjør at vi gir mer også. Kjøllefjord kammerkor skal utvikle medlemmenes sangferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer. Kjøllefjord kammerkor skal også styrke og spre ekte sangglede til lokalsamfunnet. Deltagelse i kor er gratis som en del av kommunens lavterskeltiltak.

Dirigent: Daniel Solyom

 

FELLESPROSJEKT

Hvert år planlegger vi et eller to fellesprosjekt da vi inviterer alle elever til et spennende prosjekt som knytte sammen dans, billedkunst og musikk som er de beste arenaene vi har for et likeverdig og konstruktivt møte mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Derfor ønsker vi å lage en prosjektforestilling da alle elever jobber i lag.

 

Trykk her for priser 
 


Kjøllefjord kulturskole  &  Lebesby kulturskole                      Andreas Hoffmann