Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommuneplanprosess

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel

Forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel er nå ute til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 4. juni 2019.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Invitasjon til plan- og næringsmøte i Kjøllefjord torsdag 25. april

Torsdag 25. april presenterer vi forslag til ny areal- og kystsoneplan på Kjøllefjord rådhus.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Invitasjon til plan- og næringsmøter på Veidnes og Kunes onsdag 24. april

Onsdag 24. april presenterer vi forslag til ny areal- og kystsoneplan på Veidnes og Kunes.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Invitasjon til plan- og næringsmøte på Lebesby bygdetun tirsdag 23. april

I forbindelse med at forslag til ny areal- og kystsoneplan legges ut til offentlig ettersyn og høring denne våren, inviterer vi til folkemøter rundt i kommunen uka etter påske. Først ut er Lebesby.

 

bilde - arbeid areal-og kystsoneplan1

Areal- og kystsoneplan

En stor og viktig sak er  oversendt til våre politikere. Vi har ferdigstilt forslag til ny areal-og kystsoneplan. Et stort og omfattende arbeid, med bred deltagelse på folkemøter og andre møter. 

Piratbarn bmp2

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Samfunnsdelen er kommunens langsiktige plan for samfunnsutvikling. Den beskriver hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg frem mot 2035.

Flyfotokart over bygda Lebesby

Referat fra idédugnad: Bolyst og trivsel på Lebesby

Takk til alle som deltok på stedsanalysemøtet på Lebesby 16. januar. I referatet kan du lese mange gode idéer til hvordan bygda Lebesby kan utvikles videre.

Plakat stedsanalyse Lebesby 2018

Stedsanalyse Lebesby

Velkommen til idédugnad på Lebesby Bygdetun tirsdag 16. januar kl 18.

Ordsky ungdomsfolkemøte

Referat fra folkemøtet for ungdom

Vi takker deltakerne for et interessant møte og gode innspill.