Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommuneplanprosess

Lebesby kommune lager ny kommuneplan

På denne siden publiseres løpende informasjon om arbeidet.

Piratbarn bmp2

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Samfunnsdelen er kommunens langsiktige plan for samfunnsutvikling. Den beskriver hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg frem mot 2035.

Flyfotokart over bygda Lebesby

Referat fra idédugnad: Bolyst og trivsel på Lebesby

Takk til alle som deltok på stedsanalysemøtet på Lebesby 16. januar. I referatet kan du lese mange gode idéer til hvordan bygda Lebesby kan utvikles videre.

Plakat stedsanalyse Lebesby 2018

Stedsanalyse Lebesby

Velkommen til idédugnad på Lebesby Bygdetun tirsdag 16. januar kl 18.

Ordsky ungdomsfolkemøte

Referat fra folkemøtet for ungdom

Vi takker deltakerne for et interessant møte og gode innspill.

Plankontor i biblioteket tirsdag 21. november

Har du spørsmål eller innspill til kommuneplanarbeidet? Stikk innom Kjøllefjord folkebibliotek imorgen (21. november).

Maleri Finnkirka og fisker Galleri Christensen

Dialogmøte for fiskere tirsdag 14. november

I anledning kommuneplanarbeidet inviterer vi kommunens fiskere til dialogmøte tirsdag 14.november, kl 18, på rådhuset i Kjøllefjord. Velkommen!

Plakat folkemøte ungdom kommuneplan

Ungdomsfolkemøte onsdag 15. november

I forbindelse med kommuneplanarbeidet inviterer vi ungdom til folkemøte på Kjøllefjord samfunnshus, onsdag 15. november, kl 18-20.

Folkemøte på Kunes

Frist for innspill til kommuneplanen er 30. november

Folkemøtene er gjennomført, men du har fortsatt mulighet til å komme med innspill til ny kommuneplan.