Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel: Lebesby mot 2035

Alle kommuner har en lovpålagt plikt til å utarbeide en kommuneplan. I samfunnsdelen av kommuneplanen skal det settes langsiktige mål for samfunnsutviklingen, og strategier for å nå målene.

Lebesby kommunes samfunnsdel Lebesby mot 2035 ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2018.

Kort versjon:

https://www.yumpu.com/no/document/read/62290065/lebesby-mot-2035  

Lebesby mot 2035.pdf

I tillegg består samfunnsdelen av et lengre bakgrunnsdokument med statistikk og beskrivelse av utviklingstrekk:

Samfunnsdel 2018-2035 - bakgrunnsdokument.pdf