Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Andre dokumenter til folkevalgte Artikkel

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Samfunnsdelen er kommunens langsiktige plan for samfunnsutvikling. Den beskriver hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg frem mot 2035.

I arbeidet med samfunnsdelen har ønsket om å skape en livskraftig kommune der folk trives og har meningsfylte liv ligget i bunn. Kommuneplanens samfunnsdel viser hvordan vi alle, både innbyggere, næringsliv og kommunal virksomhet, kan bidra til å skape det gode liv i Lebesby kommune.

Takk til alle som har deltatt og bidratt med innspill gjennom planprosessen.

God lesning!

Samfunnsdel 2018-2035 - bakgrunnsdokument.pdf

Lebesby mot 2035_brosjyre.pdf

Irene Bøgeberg med I love Lebesby kopp foto Bøgeberg landhandelFoto: Bøgeberg Landhandel.

Foto ingressbilde: Kristin Mørch