Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Samfunnsdelen er kommunens langsiktige plan for samfunnsutvikling. Den beskriver hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg frem mot 2035.

I arbeidet med samfunnsdelen har ønsket om å skape en livskraftig kommune der folk trives og har meningsfylte liv ligget i bunn. Kommuneplanens samfunnsdel viser hvordan vi alle, både innbyggere, næringsliv og kommunal virksomhet, kan bidra til å skape det gode liv i Lebesby kommune.

Takk til alle som har deltatt og bidratt med innspill gjennom planprosessen.

God lesning!

Samfunnsdel 2018-2035 - bakgrunnsdokument.pdf

Lebesby mot 2035_brosjyre.pdf

Irene Bøgeberg med I love Lebesby kopp foto Bøgeberg landhandelFoto: Bøgeberg Landhandel.

Foto ingressbilde: Kristin Mørch