Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommunale retningslinjer

IKT reglement

IKT er et satsningsområde i Lebesby kommune, det er blitt gjort store investeringer for å oppdatere datamaskiner, annen ikt utstyr samt infrastruktur. Det legges til rette for at ansatte, førskolebarn, elever og deltakere i voksenopplæringen skal ha god tilgang til å bruke datamaskiner og annet ikt utstyr.  Det er viktig at alle vet hvordan utstyret skal brukes, og hva som er akseptabel bruk i ulike sitasjoner.
IKT reglement PDF document ODT document

Forskrift til oppfølging av §9A i opplæringsloven

Den 22.mai 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1.august 2017. Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. 
Forskrift til oppfølging av § 9A i opplæringsloven PDF document ODT document

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolene

Den 22.mai 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1.august 2017. Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. 
​Forskrift om ordensreglement PDF document ODT document

Kommunale retningslinjer gjesteelever i Lebesby kommune

Skolene i Lebesby kommune kan gi grunnskoleopplæring til elever hjemmehørende i andre kommuner. Disse elevene blir definert som gjesteelever. Lebesby kommune har utformet retningslinjer som den enkelte skole og sektormyndighet skal følge når det gjelder gjesteelever i Lebesby kommune.

Retningslinjer lokalt gitt muntlig eksamen Lebesby kommune

Revidert etter forskriftsendring høsten 2014 jf. rundskriv Udir-2-2014.
Vedtatt 30.4.15 i PS 45/15.

Retningslinjer for utskriving og innmelding grunnskole

Kommunen kan i flg. Opplæringslovens § 2.11 gi elever permisjon fra skolen i inntil 10 dager. Ved fravær utover dette må eleven skrives ut av skolen, og skrives inn når eleven er tilbake.
Skjema for utskriving av skole PDF document ODT document
Skjema for innmelding i skole PDF document ODT document

Kommunale retningslinjer for privat hjemmeundervisning

I følge Opplæringsloven § 2-1 femte ledd kan foresatte gi sine barn hjemmeundervisning. I forbindelse med dette skal de kommunale retningslinjene følges av skole og foreldre. Lebesby kommune har utarbeider kommunale retningslinjer som bygger på opplæringsloven.