Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Valg 2019 Artikkel

Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 2019

Valglogo

Jf. Valglovens § 13-2

(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen
og gjennomføringen av fylkestingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført,
og ved kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført.
Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også
den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.

(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må
fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent i fylkestinget eller
kommunestyret.

(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i kommunen ved
kommunestyrevalg og for fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg. Gjelder klagen
forhold av betydning for begge valg, anses den å gjelde begge og kan fremsettes
enten for valgstyret eller fylkesvalgstyret.

Klage over forhold i forbindelse med forberedelse/gjennomføring jf. Valglovens § 13-2 (1) må
fremmes innen 16.9.19
Klage over valgoppgjør jf Valglovens § 13-2 (2) må fremmes innen 7 dager etter at
valgoppgjøret er godkjent
i fylkestinget eller kommunestyret. Kommunestyret behandler godkjenning av
valgoppgjør den 24. oktober 2019.

Klage skal fremsettes innen ovennevnte frister til
Valgstyret i Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
Ref. 19/789

Klage kan også sendes vår portal for eDialog:
https://www.lebesby.kommune.no/edialog-sikker-innsending-av-brev-og-dokument-til-kommunen.6090698-459975.html