Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Kartlegging av interesse for bredbåndstilbud i Laksefjorden

Lebesby kommune er tildelt tilsammen kr. 11,6 millioner i tilskudd fra fylkeskommunen og NKOM til bredbåndsutbygging i Laksefjorden. I den forbindelse ønsker vi å gjøre en kartlegging av interessen hos befolkning og næringsliv. 

Utbyggingsprosjektet er lyst ut offentlig med søknadsfrist 1. mars 2021. Prosjektet er delt i to: 1. Kunes og 2. Landersfjord - Bekkarfjord. Kommunen håper at samlet finansiering i form av offentlige tilskudd, kommunal og annen lokal finansiering vil gjøre at kommersielle aktører ønsker å bygge ut. 

I forbindelse med utlysningen ønsker kommunen å gjøre en kartlegging av interessen for et mulig bredbåndstilbud. Vi har engasjert Marcus Bech Mikalsen til å hjelpe kommunen med denne kartleggingen. Han vil ta kontakt med alle husstander og næringsaktører i området Bekkarfjord - Landersfjord og gjøre en spørreundersøkelse angående interesse for tilbud. Området Kunes kartlegges i samarbeid med Kunes Opplevelse og Handel AS. I tillegg vil Marcus Bech Mikalsen spørre om tillatelse til fremføring av bredbånd over eiendom dersom det blir aktuelt. Karleggingen skal gjennomføres i perioden 8.-20. januar. 

Ta kontakt med Toril Svendsen tlf. 97990904 eller direkte med Marcus Bech Mikalsen tlf. 94844704 ved spørsmål.