Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Invitasjon til plan- og næringsmøte i Kjøllefjord torsdag 25. april

Torsdag 25. april presenterer vi forslag til ny areal- og kystsoneplan på Kjøllefjord rådhus.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

I forbindelse med at forslag til ny areal- og kystsoneplan er lagt ut til offentlig ettersyn og høring, inviterer vi til folkemøter rundt i kommunen uka etter påske.

Torsdag 25. april blir det møte på Kjøllefjord rådhus kl 18-20.

Vi presenterer forslag til ny areal- og kystsoneplan, som er på høring og offentlig ettersyn frem til 4. juni.

I tillegg ønsker vi lokale innspill til ny næringsplan, som er under utarbeidelse.

Velkommen!