Lebesby kommune ønsker at innbyggere og andre kommer med innspil til de nye navnene.

 

Frist for å komme med innspill til de nye navnene er satt til innen fredag 11. mars 2022.

Innspill sendes inn til:

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

Tlf: 97 99 09 00
E-post: Postmottak


Vedlegg: