Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Innskriving av 1.klassinger og opptak barnehage og sfo

Husk fristene; 1.april og 15. april

Barnehageplass 2019/2020
Søknadsfrist:
• Lebesby oppvekstsenter 1. april
• Galgeneset barnehage 1.april 

SFO – plass 2019/2020
Søknadsfrist:
• Lebesby oppvekstsenter 1. april
• Kjøllefjord Sfo 1.april 

Innskriving av 1.klassinger
Skoleåret 2019/2020
Barn født år 2013 innskrives ved den enkelte skole i kommunen.
Frist for innskriving er 15.april 

Felles for alle
Søknadsskjema og vedtekter kan hentes følgende steder:
• Kjøllefjord skole v/ Sekretær
• Galgenes barnehage
• Lebesby oppvekstsenter
• SFO i Kjøllefjord 
• Veidnes skole

• www.lebesby.kommune.no / skjema og blanketter

 

Søknader sendes innen fristen til:
Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord 
eller postmottak@lebesby.kommune.no