Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Opplæring Grunnskolen Artikkel

Lebesby oppvekstsenter

Lebesby oppvekstsenter er en fådelt skole med 23 elever fra 1. til 10 klasse.

Lebesby skole har tidligere vært internatskole i tre ulike perioder fra 1947 til 1980. Elevene kom fra Torskefjord, Bekkarfjord, Vika, Mårøyfjord og Laksefjordbotn. 
 

Det første internatdriften startet opp i 1947, og hadde da totalt 30 elever. Internatet bestod da av to brakkebygninger hvor det ene ble benyttet til undervisning og det andre som internat. I 1955 ble det nye internatet tatt i bruk, men hele bygningen var ikke ferdig før i 1957. I denne perioden bodde det 40 elever på internatet. Da vannverket ble bygd fikk internatet innlagt vann.

 
Utover internatet i Lebesby var det også et internat i Ifjord. Der bodde barn fra Ifjord, Godvik, Friarfjord og fra vestsiden av Laksefjorden. På det meste hadde internatet i Ifjord 30 elever.
 
Skolen i Lebesby slik det fremstår i dag var ferdigstilt i 1976. I dag er skolen en fådelt skole med 34 elever fordelt på hovedtrinnene: 1-2 klasse, 3-5 klasse og 6- 10 klasse. Skolen benytter gymsal og svømmebasseng som ble bygd i 1976.  

 


Rektor               Johnny Myhre
Postadresse:
Besøksadresse:
Lebesby oppvekstsenter
Rute
9740 Lebesby
Lebesby bygdetun
9740 Lebesby
 
 
Telefon:                           
Rektor:          97 99 09 70
Lærerrom:      97 99 09 71
Telefaks:        78 49 84 33
Barnehage     97 99 09 76