Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommuneplanprosess

Folkemøte Kjøllefjord

Referat fra folkemøtet i Kjøllefjord

Rundt 50 deltakere bidro med innspill under folkemøtet om kommuneplanen i Kjøllefjord. Her kan du lese referat fra møtet.

ordsky Kjøllefjord folkemøte Lebesby 2017

Første folkemøte gjennomført i Kjøllefjord

En stor takk til alle som deltok på folkemøtet i Kjøllefjord i går.

OBS: Folkemøtet på Lebesby i dag 19. april avlyses pga værforholdene

Vi må dessverre avlyse folkemøtet på Lebesby i dag. På grunn av værforhold og kolonnetider vil vi ikke få nok tid til å gjennomføre et grundig møte i kveld. Vi legger vekt på god medvirkning i planarbeidet, og vil komme tilbake med ny dato for folkemøtet på Lebesby.

Vi minner om folkemøter på Lebesby og i Kjøllefjord

I forbindelse med kommuneplanarbeidet inviterer vi til folkemøter denne våren. Lebesby står først for tur, onsdag 19. april kl 19-21, på Bygdetun. Deretter blir det folkemøte i Kjøllefjord, torsdag 20. april kl 18-20, på samfunnshuset. Møter vil bli avholdt på Veidnes og Kunes i mai. Velkommen!

Forside informasjonsbrosjyre om kommuneplanarbeidet 2017

Informasjonsbrosjyre om kommuneplanen

Alle husstander i Lebesby kommune vil denne uka motta en informasjonsbrosjyre om kommuneplanarbeidet.

Nå starter kommuneplanarbeidet

Kommunestyret har vedtatt planprogrammet som beskriver hvordan arbeidet skal gjøres.

Kommuneplan for Lebesby 2018 - 2035

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Forslag til planprogram for kommuneplan 2018-2035 legges nå ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeid for kommuneplanen.

Hanne og Sigurd

Planarbeidsgruppa drøftet satsingsområder

Hvilke tema skal stå i fokus i kommuneplanrevisjonen?

Første møte avholdt i planarbeidsgruppa

Forventninger, formål og kommunens verdigrunnlag sto i fokus i første arbeidsmøte.

Politisk arbeidsgruppe utformer planprogram for kommuneplanrevisjon

Planprogrammet skal avklare hvordan kommuneplanarbeidet skal gjennomføres.