Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Økonomi

Økonomiavdelingen har følgende ansvarsområder:

  • Kommuneregnskapet
  • Lønn
  • Kommunal Fakturering og Innfordring
  • Innlån og utlån    

Kontaktinformasjon

Økonomisjef Synnøve Eriksen tlf. 97 99 08 50
Økonomirådgiver/lønn/sykepenger Bård Lillevik tlf.97 99 08 52
Konsulent Lill Rasmussen tlf. 97 99 08 51
Konsulent Trude Rasmussen tlf. 97 99 08 55

                                                   

Besøksadresse:
Rådhuset
Strandveien 152
9790 Kjøllefjord

Telefaks 78 49 95 74