Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

IKT reglement

IKT er et satsningsområde i Lebesby kommune, det er blitt gjort store investeringer for å oppdatere datamaskiner, annen ikt utstyr samt infrastruktur. Det legges til rette for at ansatte, førskolebarn, elever og deltakere i voksenopplæringen skal ha god tilgang til å bruke datamaskiner og annet ikt utstyr.  Det er viktig at alle vet hvordan utstyret skal brukes, og hva som er akseptabel bruk i ulike sitasjoner.
IKT reglement PDF document ODT document