Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Hyttetomter og hytteområder i Lebesby kommune

Tomter i reguleringsplan og områder i kommuneplan der det tillates spredt hyttebygging

 

Søknad om tomt

Hvis det ikke er opprettet matrikkelenhet (Gnr./Bnr./Fnr.) for hyttetomta, må det søkes om tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-1 m).

Det må søkes om tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-1 a) for oppføring av hytte m.m., og tillatelse må være gitt før tiltak kan settes i gang.

Se: BYGGESAK

Tiltakshaver bør innhente tillatelse fra grunneier før søknad sendes kommunen.

De fleste tomtene i regulert område ligger på Finnmarkseiendommens grunn, se www.fefo.no/no/Eiendom.

 

 

Ledige tomter i regulert område og områder i kommuneplanens arealdel som kan bebygges vises i kommunens webinnsynsløsning for kart (se link nederst på siden)

Reguleringsplan:

Under Interessepunkt - velg Hyttetomter i reguleringsplan - velg tomt (stedsnavn og tomt nr.).

Velg karttype Reguleringsplan og klikk i kartet for å vise planens bestemmelser.

Kommuneplan:

Velg karttype Kommuneplan og klikk i kartet for å vise planens bestemmelser.

 

Se forøvrig kartløsningens brukerveiledning (klikk på spørsmålstegnet).

Det tas forbehold om feil, og at tomter kan være opptatt uten at peker i kartet er fjernet, og at antall tillatte nye enheter i liste ikke er oppdatert.

Finnmarkseiendommen er hjemmelshaver til alle eiendommer med bruksnr. 1.

Lebesby kommune kan ikke opplyse hvem som eier andre eiendommer uten at det foreligger gyldig grunn.

Ved varsling av naboer i forbindelse med søknad om tillatelse etter Plan- og bygningsloven gir kommunen opplysninger om naboeiendommenes hjemmelshaver/fester (navn og adresse).

Gå inn på kartløsningen her: http://kart.nois.no/lebesby