Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Høringsmøte - Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde

Rådhuset i Kjøllefjord den 4. juni kl. 18.00 – 20.00

Vannområde Midt-Finnmark, i samarbeid med Finnmark fylkeskommune, inviterer til lokalt høringsmøte om oppdatering av planprogram og hovedutfordringer for Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde. Målgruppen for møtet er lag og foreninger og andre som er interessert i vannforvaltningen i Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde.

Høringsmøtet for Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde arrangeres på Rådhuset i Kjøllefjord den 4. juni kl. 18.00 – 20.00.

Arbeidet etter vannforskriften er nå i planperiode 2016-2021. Gjeldende planer skal følges opp samtidig som ferdig rullerte og oppdaterte planer skal utarbeides for perioden 2022-2027. Oppstart med rullering og oppdatering av vannforvaltningsplaner starter med høring av forslag til oppdatert planprogram og hovedutfordringer i perioden 1.april – 30.juni 2019. For å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet, er det viktig med innspill fra alle.

Les mer på arrangementets facebookside.