Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Lebesby kommune

Høringsfrist 1. november 2019

Lebesby kommune har vedtatt å igangsette arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområder i kommunen. Formålet med denne kartleggingen er:

  • Sikre friluftslivområder for dagens og  fremtidige brukere.
  • Ivareta og utvikle god tilgang til friluftslivområder.
  • Ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv

Høringsdokument PDF document ODT document
Verdisettingskriterier PDF document ODT document
Kart - type
Kart - verdi


Innspill til plandokumentet sendes innen 1. november til
Lebesby kommune,
Postboks 38,  
9790 Kjøllefjord
postmottak@lebesby.kommune.no
Merk innspill med vår referanse 18/1097
Innspill kan også lastes inn via vår portal for eDialog