Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Høring - Forskrift om vann- og avløpsgebyr Lebesby kommune

Lebesby kommune legger med dette forslag til ny Forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på høring, jfr. vedtak i Utvalg for Plan, teknisk og miljø.
Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. mai 2019.

 

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyrer fastsettes i kommunal forskrift med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16. Gjeldende vann- og avløpsforskrift ble vedtatt av Lebesby kommunestyre i 1976.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark OE.pdf

Høringssvar kan sendes innen 1. mai 2019 til
Lebesby kommune,
Postboks 38,
9790 KJØLLEFJORD,
postmottak@lebesby.kommune.no
lastes inn via vår portal for e-Dialog
eller leveres på rådhuset i Kjøllefjord.

Høringssvar merkes: 18/1136