Lebesby kommune kan tilby hjemmetjenester som bistand i huset og hjelp til enkle praktiske ting.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som  benyttes ved søknad om tjenester.

Tjenestene vurderes i forhold til ditt behov og kommunen har behov for å gjøre flere undersøkelser i forbindelse med søknadsbehandlingen.

Ved henvendelse til Hjemmebasert kan du/dere søke om

- hjemmetjenester, trygghetsalarm, middagsombringning

- omsorgsboliger

- omsorgslønn/ støttekontakt/ personlig brukerstyrt assistent - BPA

- annen bistand fra avdelingen

- videre tilbyr hjemmebasert hjemmesykepleiertjenester etter behov

 

Søknad om bistand fra hjemmebasert gjøres ved utfylling av skjema.

Søknadsskjema som skal benyttes her