Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Opplæring Grunnskolen

Grunnskolen

Informasjon fra oppvekstetaten

  • Vi minner om at det er skolestart mandag 21.august kl 08.30 for Veidnes, Lebesby og Kjøllefjord.
  • Årets 1.klassinger starter kl. 09.00
  • Husk å søke skoleskyss for alle elever tilhørende Lebesby oppvekstsenter bosatt på strekningen Bekkarfjord –Trolllbukt - Lebesby – Ifjord - Friarfjord, og for elever tilhørende Kjøllefjord skole bosatt i Dyfjord, Kifjord og Snattvika, samt 1.klassinger som bor på Galgenes. Søknadsskjema finnes elektronisk på  www.ffk.no>samferdsel>skoleskyss
Bilde Ungdata-undersøkelse 2017

Ungdata-undersøkelse i Lebesby 2017

Ungdata-undersøkelsen i Lebesby 2017 gjennomføres på skolene i Lebesby kommune, ungdomstrinnet i uke 19. Foreldre og elever vil få brev om dette i disse dager. 

Lebesby kommune er en av de 11 nye realfagskommunene i Norge

Fra høsten blir det 54 realfagskommuner i hele landet - og Lebesby kommune er en av dem. 

Betalingssatser i oppvekstsektoren

Vedtatt 19.3.2015

Bassenget

Det taes vannprøver i bassenget flere ganger om dagen hver eneste ukedag, og man ser at bakterieinnholdet i vannet øker når folk ikke bruker badehetter eller vasker seg godt med såpe før de går i bassenget. Skolen skjerper derfor inn reglene for bruk av bassenget.

Dette betyr:

• Ingen får gå i bassenget uten badehette. Det forutsettes at dere foreldre sjekker at ungene deres har nødvendig badeutstyr i orden.

• Ingen får gå i bassenget uten å ha dusjet og vasket seg godt før man tar på badetøy.

Informasjon om regelverk til foreldre

Foreldre trenger god informasjon om regelverket i grunnskolen. Her er en oversikt.

Gratis leksehjelp

Forskriftsendring gjort av Kunnskapsdepartementet 30.juni 2010.
Utdrag fra forskriften:
”Alle elever på 1.-4. årstrinn har rett til leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7 a.
Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, følelse av mestring, gode rammer for selvstendig arbeid og medvirke til utjamning av sosiale forskjeller i opplæringa.
Logo Boreal transport

Ruteendring på rute 465 Kjøllefjord - Kifjord - Dyfjord

Endringen gjelder fra mandag 27.februar 2012

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring

Rutiner for registrering og dokumentering