Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Frist for innspill til kommuneplanen er 30. november

Folkemøtene er gjennomført, men du har fortsatt mulighet til å komme med innspill til ny kommuneplan.

Folkemøte på Kunes

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi oppfordrer alle som har synspunkter på samfunnsutvikling og arealforvaltning i Lebesby kommune til å sende oss innspill innen torsdag 30. november.

Senere i prosessen vil planforslag til samfunnsdel og areal- og kystsonedel bli lagt ut på høring, og alle vil da ha mulighet til å kommentere på disse.

Innspill sendes kommuneplan@lebesby.kommune.no. Ta kontakt med kommuneplanlegger om du har spørsmål.