Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Folkehelse

Folkehelse i Lebesby kommune

I Lebesby kommune er koordineringsfunksjonen for folkehelsearbeid plassert under kulturkontoret.

Folkehelse

I 2012 trådte Lov om folkehelsearbeid i kraft. Loven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter plikt til å arbeide systematisk og langsiktig med befolkningens helsetilstand og utjevning av sosiale helseforskjeller.

Loven krever blant annet at kommunen skal utarbeide en skriftlig oversikt som identifiserer folkehelseutfordringer i kommunen.

Lebesbys folkehelseoversikt Lev Vel ble vedtatt i 2019, og kan leses her:

Lev Vel Folkehelseoversikt for Lebesby kommune.pdf


Hvert år er det Friluftslivets uke, og i 2021 er datoene; 4.-12. september.
Dersom lag og foreninger i kommunen skal ha noen arrangementer innen friluftsliv, så kan det registreres via denne linken, og da er dere med i trekningen av en sum som kan brukes til innkjøp av utstyr eller annet. Når det gjelder smittevern i forhold til arrangementer, så ber kommunen om at disse skal følges under det aktuelle arrangementet.
Vi oppfordrer alle til å bli med denne uka - gå en kort eller lang tur, dra på telttur, dra på båltur med familien eller hva som helst som tar i bruk den nydelige naturen vi er så heldige å ha i vår kommune, og bidra til å fremme friluftsliv og folkehelse.