Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Eiendomsskatt 2019 - kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.2.2019 – 28.3.2019 på Rådhuset i Kjøllefjord, og på kommunens hjemmeside. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne.

Skattesatser
Skattesatsen for 2019 er satt til 5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer.

Klage
Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år. Dette gjelder ikke dersom det er klaget på samme grunnlag tidligere år.
Klage må sendes skriftlig til: Lebesby kommune v/eiendomsskattekontoret, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord innen 12. april 2019.

Faktura
Faktura for eiendomsskatt sendes ut separat i 2019, delt på fire terminer i året. Første termin faktureres i mars.

Mer informasjon om eiendomsskatt fås ved henvendelse til kommunen på tlf. 97 99 09 00

Eiendomsskatteliste 2019
Fritaksprotokoll 2019
Eiendomsskattetakstvedtekter
Eiendomsskatt Retningslinjer
Vedak Utskriving av Eiendomsskatt