Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Byggesak Artikkel

LEBESBY KOMMUNE SYNKER MED MELLOM 10 CM TIL 15 CM VED OVERGANG TIL HØYDEREFERANSESYSTEM – (NN2000)

Tirsdag 3. april var offisiell overgangsdato for nytt høydereferansesystem NN2000 for kommunene i Finnmark. Lebesby kommune har nå tatt i bruk det nye høydesystemet NN2000.

Høydesystemet NN2000, som erstatter det gamle NN1954, innføres i hele Finnmark fylke og vil påvirke alle våre kart, tegninger og planer som inneholder høydeinformasjon. Høydesystemet angir høydegrunnlaget, som forteller hvor mange meter over havet et punkt ligger.

Det at Lebesby kommune ligger lavere i terrenget enn tidligere skyldes nye og mer nøyaktige målinger, tidevannsmålinger, måling av kontrollpunkter med GPS og gravitasjonsmålinger.

For den vanlige innbygger vil ikke de nye høydedataene får den store konsekvensen da ca. 15 cm mindre høyde på fjelltoppen ikke vil gjøre den store forskjellen.

Derimot vil endringen i hovedsak ha betydning for profesjonelle brukere av kart, slik som konsulentfirma, ansvarlige søkere, arkitekter, planleggere, entreprenører, osv. som har behov for nøyaktig høydeinformasjon.

Byggesøknader og prosjekter:
Alle nye byggesaker og prosjekter etter 3.4.2018 der det oppgis høyder som en del av faktagrunnlaget, må imidlertid ansvarlig søker/ prosjektleder oppgi hvilket høydegrunnlag som er lagt til grunn.

Samtidig anbefales det at det nye høydesystemet NN2000 tas i bruk nå da kart er en ferskvare.

Det anbefales at entreprenørfirma, konsulentfirma mv. bør fortrinnsvis legge inn den nye høydereferansemodellen i sine landmålingsinstrumenter. Den nye høydereferansemodellen kan fås ved kontakt med Kartverket.

«Husk å merke hvilket høyde- og koordinatsystem du leverer kartdata i.»

Hvorfor får vi nytt høydesystem?
Det gamle høydesystemet stammer fra 1954 og heter NN1954. Dette er et 60 år gammelt system som inneholder betydelige mangler og svakheter. Det er en konsekvens av at NN54 ikke er blitt korrigert for landhevingen de siste 60 årene.

Dessuten hever Norge seg fremdeles etter istiden, enkelte steder opptil 5 millimeter i året. Endringene varier i ulike deler av landet. Et annet fenomen, som har motsatt virkning på høydene, er at havnivå stiger. Økende global oppvarming, gjør at selve referanseflaten må justeres.

Mens NN1954 ikke brukes andre steder enn i Norge får vi med innføringen av NN2000 et høydesystem som avviker minimalt fra det nye europeiske systemet EVRF2007. NN2000 er også et felles vertikalt datum for Norge, Sverige og Finland.

Ytterligere informasjon om overgangen fra NN1954 til NN2000 finnes på kartverkets nettsider.

INFO: NN2000