Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Byggesak Artikkel

Har du satt opp bygning som er unntatt søknadsplikt - HUSK Å MELDE fra til kommunen når bygget er ferdig

MER FRIHET TIL Å BYGGE, MEN OGSÅ MER ANSVAR
Selv om det er flere tiltak som er unntatt søknadsplikten til kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

SI FRA TIL KOMMUNEN AT BYGGET ER FERDIG
Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart.

Send ferdig utfylt skjema til kommunen
Du gir beskjed ved å fyle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.
(Klikk på lenken for å åpne og fylle ut skjemaet)

Bruk et kartutsnitt over eiendommen for å tegne inn hvor bygningen eller tilbygget er plassert. Situasjonskart kan skrives ut fra kommunens kartløsning på vår hjemmeside.

Vi anbefaler at du:
- tegner inn et omriss av bygningen eller tilbygget på et kartutsnitt
- oppgir hvor mange meter det er fra bygningen/ tilbygget til nabogrensen
- tegning av bygningen eller tilbygget (plan, snitt og fasader)