Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Bosetting og kvalifisering

Internasjonal solfest

Kommunalt integreringstilskudd

Frivillige organisasjoner, foreninger og andre som igangsetter tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet kan søke Lebesby kommune om integreringsstilskudd. Tiltak/prosjekt-eier må være hjemmehørende i Lebesby kommune og foregå innenfor kommunens grenser.

Vil du være veiviser for våre nye innbyggere med flyktningbakgrunn?

Lebesby kommune har nå gjort avtale med IMDi om å ta i mot tre personer i løpet av august og en familie på tolv stykker i løpet av september. Vi søker etter veivisere til våre nye innbyggere.