Søknadsskjema og kontaktinformasjon

Opptaket skjer i perioden april/mai 2022.
Søknadsskjema finner du hos den enkelte barnehage, på rådhuset i Kjøllefjord og på kommunens hjemmeside www.lebesby.kommune.no

For mer informasjon kan du kontakte:
Lebesby oppvekstsenter: Johnny Myhre tlf: 979 90 970
Johnny.myhre@lebesby.kommune.no

Galgeneset barnehage: Vanja Samuelsen tlf: 979 90 975
vanja.samuelsen@lebesby.kommune.no

 

 

Søknaden sendes til

Lebesby kommune pb. 38, 9790 Kjøllefjord eller via vår portal for eDialog:
https://www.lebesby.kommune.no/edialog.459975.no.html