Lebesby kommune er den 8. største i areal i landet, og fra kommunesenteret Kjøllefjord til Veidnesklubben er det 27 mil å kjøre, èn vei! Derfor er det avgjørende for både befolkning, næringsliv og kommune at vi har et stabilt bredbåndstilbud på lik linje med andre områder i landet. Det gir trygghet for både videre økonomisk vekst, gode offentlige tjenester og bolyst i befolkningen. Kommunestyret har prioritert dette høyt, og administrasjonen har jobbet i mange år med å skaffe finansiering. I prosessen har vi søkt bistand hos Bredbåndsfylket AS, som har mye erfaring både med søknader og oppfølging av prosjekter. Nå kan vi endelig lykkes med å skaffe høyhastighets, ikke forbuksbasert, internettforbindelse til alle bygdene i kommunen!

Signal Bredbånd AS inngikk i april 2021 kontrakt med kommunen om å bygge ut fibernett i området Landersfjord – Bekkarfjord, og dette skal være ferdig innen utgangen av året. Etter andre gangs utlysning av Kunesområdet, inngikk Luostejok Bredbånd Nett AS avtale med kommunen om å bygge ut fibernett i Kunes, og dette skal stå ferdig innen sommeren 2022.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark innvilget i møte den 24. august tilskudd til de siste bygdene i kommunen som mangler et ordentlig bredbåndstilbud; Dyfjord-Kifjord og Veidnesklubben. Lebesby kommune er utrolig glad for at fylkeskommunen har sett hvilket behov næringsliv, befolkning og det offentlige har i vår kommune og innvilget oss tilskudd også i denne runden. Alle disse prosjektene har ikke latt seg realisere uten støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune og statens bredbåndsmidler. I løpet av høsten vil utbyggingen av bredbånd i områdene Dyfjord-Kifjord og Veidnesklubben bli lyst ut, og vi håper noen av de kommersielle aktørene har ønske om å bygge ut også her.