Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Seivikneset (PlanID: 202102)

I henhold til vedtak PS 39/21 i Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM), samt plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-10, oversendes Detaljregulering for Seivikneset (PlanID: 202102) ut til offenlig ettersyn.

Detaljreguleringsplanen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende settefiskanlegg på Seivikneset i Landersfjord i Lebesby kommune. Formålet med utvidelsen av anlegget er å bedre leveringssikkerheten for fisk, samtidig som prosjektet er et viktig HMS-tiltak for både anlegg og brønnbåter. Intensjonen er å åpne for trinnvis planering og utbygging ettersom behov og etterspørsel gjør dette aktuelt.

Uttalelser, merknader og / eller innsigelser (hvis innsigelsesrett) til planforslaget rettes til:

Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord
E-post: postmottak@lebesby.kommune.no

Merk henvendelsen; «Høring detaljreguleringsplan Seivikneset»
 

Frist for innsendelse av uttalelse, merknader eller eventuelle innsigelser er:

Innen mandag 10. januar 2022.

 

Vedlegg: